Een rugzak vol gespreksvormen om te praten met kinderen in scheidingssituaties

Aanvangsdatum: 17 februari 2022
Locatie: Logavak - Amsterdam
Cursusduur: 1 dag
Niveau: Minimaal MBO-niveau
Docenten: Natascha Weijers | Peter Willemze
Deelnameprijs: 495,00
Inschrijven Incompany aanvraag
Contact over deze cursus
Waar ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. De gehele gezinssituatie verandert en afhankelijk van de heftigheid van de scheiding, zijn er gevolgen voor de ontwikkeling van het kind op korte en langere termijn. Onder andere de emotionele ontwikkeling van een kind kan onder druk komen te staan, waarbij loyaliteit (naar ouders en netwerk) een belangrijke rol speelt. 

Professionals ervaren terughoudendheid om met kinderen te praten over de scheiding, omdat de zorg bestaat dat het kind hierdoor nog meer belast wordt. Echter, niets is minder waar. Uit diverse studies blijkt dat veel kinderen met terugwerkende kracht het gevoel hebben onvoldoende gehoord te zijn in een voor hen turbulente periode. Elke (jeugd-)professional heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om zicht te krijgen op het kind en om het kind een stem te geven. Daarnaast heeft de professional ook de taak om het probleembesef en de verantwoordelijkheid van ouders te vergroten.  

Maar hoe ga je het gesprek met het kind aan? Hoe ga je om met de informatie die kinderen geven? Hoe zorg je ervoor dat ouders hun verantwoordelijkheid nemen en hoe kun je hen hierin begeleiden?  

In deze training gaan we onder andere in op deze vragen. Daarnaast wordt voor jou inzichtelijk binnen welk speelveld (het beroepsmatige en juridische kader) jij als professional kunt en moet bewegen. In de training wordt stil gestaan bij de invloed van conflicten en de mate van escalatie in scheidingssituaties. Je maakt kennis met verschillende gespreksvormen die je kunt inzetten in de gesprekken met kinderen van alle leeftijden en niveaus. Deze gespreksvormen zijn creatief, actief en afwisselend en zijn na de training direct toepasbaar in de praktijk. Tenslotte kijken we naar hoe je de informatie uit gesprekken met kinderen op een adequate wijze terug kan koppelen aan ouders/verzorgers. 

*De training kan incompany op maat worden aangeboden. 

Doelgroep

De training is voor alle professionals die gesprekken voeren met kinderen in scheidingssituaties. 

Het minimum aantal deelnemers is 6, het maximum aantal deelnemers is 16 à 18. Bij minder dan 6 deelnemers gaat de cursus niet door.

Leerdoelen

Na deze trainingsdag, heeft de deelnemer:

  • inzicht in de verschillende besproken gesprekstechnieken en kan deze (op basis niveau) toepassen in de praktijk.
  • inzicht in welke grondhouding en vaardigheden nodig zijn in gespreksvoering met kinderen.
  • inzicht in hoe de resultaten van de gesprekstechnieken kunnen worden teruggekoppeld aan ouders/verzorgers. 

Literatuur

Deelnemers krijgen een rugzak met diverse gespreksvormen die in te zetten zijn in de communicatie met kinderen in scheidingssituaties. De materialen bestaan uit producten, boeken en een weerspel (ontwikkeld door Natascha Weijers en Peter Willemze).

Accreditatie

Accreditatie is goedgekeurd door het SKJ voor 6,25 punten onder ID-nummer: SKJ208223
Accreditatie is goedgekeurd door Registerplein voor 6 punten onder ID-nummer: 410905
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden van accreditatie contact op met info@logavak.nl

Klantervaringen

Het kader dat bij aanvang geschetst werd op basis van de rechten van het kind en de beroepscode van de Jeugdzorgwerker gaven een heel mooi vertrekpunt om met elkaar aan de slag te gaan met het thema Praten met kinderen in scheidingssituaties. Het was een dynamische training met een prettige afwisseling tussen actieve werkvormen en momenten dat er naar de kennis en ervaring van de trainers geluisterd kon worden. De trainers hebben zich op prettige en ontspannen manier gepresenteerd en voldoende ruimte voor input uit de groep gegeven. Het team is tevreden over de grote mate van praktische handvatten en theoretische achtergrondinformatie. Het geleerde kan direct in de praktijk toegepast worden. De training was zeer goed verzorgd en de geleverde materialen zijn heel bruikbaar. - Ouder en Kindteam Amsterdam, Team Oostelijk Havengebied/Indische Buurt

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.

Aanbod

Aanvang Locatie
17-02-2022 Logavak - Amsterdam Inschrijven Meer informatie
14-04-2022 Logavak - Utrecht Inschrijven Meer informatie