Motiveren is te leren (help je leerlingen om actiever aan de slag te gaan!)

Cursusduur: 5 uur
Studiebelasting: literatuurstudie 6 uur / zelfstudie 8 uur
Niveau: HBO/WO werk- en denkniveau
Deelnameprijs : 395,00
Incompany aanvraag
Als er iets is wat docenten gelukkig maakt dan is het een klas vol met intrinsiek gemotiveerde, in de stof geïnteresseerde en hardwerkende leerlingen. Dit in tegenstelling tot de praktijk, waarin zich vele (nog) ongemotiveerde leerlingen in de klas bevinden. Een zes is goed genoeg, een vijf vaak het resultaat. Maar gelukkig: Motiveren is te leren. 

Op basis van 38 jaar ervaring in onderwijs en leerlingbegeleiding en 15 jaren bestudering van de wetenschappelijke literatuur over motivatie biedt de docent antwoorden op de vraag: 

‘Hoe help je leerlingen hun motivatie (terug) te vinden?'

Deze cursus start met een korte theoretische uitleg over de verschillende manieren om motivatie te bevorderen en vooral over hoe je de wetenschappelijke theorieën  concreet kunt toepassen in je lessen en gesprekken. Tevens wordt bekeken hoe deze theorie verklaart waarom een aantal andere werkwijzen zo goed werken, aan bod komen Carol Dweck’s ideeën over de groei-mindset, het oplossingsgericht werken van Steve de Shazer en de kracht van feedback van John Hattie. Met een demonstratie zal worden getoond dat op die manier feedback geven werkt en hoe het werkt. Daarna kan men zelf aan de slag met oefenen op feedback of het plannen van een lesvoorbereiding waarin het geleerde wordt toegepast..

Programma

14.45 - 15.00   inloop met koffie en thee
15.00 - 17.30   programma deel 1 
17.30 - 18.00   pauze (met soep en broodjes)
18.00 - 20.00   programma deel 2
20.00 - 20.30   afronding en evaluatie
20.30               afsluiting

Programma deel 1 van deze cursus start met een korte theoretische uitleg over de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan en vooral over hoe je hun ideeën concreet kunt toepassen. Tevens wordt bekeken hoe deze theorie verklaart waarom een aantal andere werkwijzen zo goed werken. Aan bod komen Carol Dweck’s ideeën over de groei-mindset, het oplossingsgericht werken van Steve de Shazer en de kracht van feedback van John Hattie. Vervolgens zoomen we in op het Oplossingsgerichte Werken en de Kracht van Feedback. Een live demonstratie laat zien hoe het werkt en dat het werkt. Voor en na de pauze is er de keuze om in groepjes te oefenen met het oplossingsgerichte feedback gesprek of met twee of drie samen te werken aan het aanpassen of ontwerpen van een concrete les. 

Programma deel 2 Men gaat door met de oefeningen waar men voor de pauze voor gekozen heeft. Daarna volgt een uitwisseling van de ervaringen uit de oefeningen en benoemen we op basis daarvan tips voor elkaar. Tenslotte formuleert elke deelnemer een taak die hij/zij zichzelf stelt voor de komende tijd. 

Doelgroep

De cursus Motiveren is te leren is bedoeld voor docenten, mentoren en leerlingbegeleiders in alle vormen van onderwijs.

Minimaal 6, maximaal 20 deelnemers.

Leerdoelen

  • Bewust worden van de noodzaak tot differentiëren en feedback geven wil je leerlingen kunnen helpen bij het verbeteren van hun motivatie.
  • Vaardigheid verkrijgen in oplossingsgericht feedback geven.
  • Vaardigheid opdoen in het ontwerpen van eenvoudige differentiatiemogelijkheden.
  • De verkregen vaardigheden kunnen toepassen met leerlingen individueel en/of in de klas.

Literatuur

Bij de deelnameprijs is de volgende uitgave (ter waarde van € 17,50) inbegrepen Dirk van der Wulp, Motiveren is te leren, Amsterdam: Uitgeverij SWP  

De uitgave wordt uitgedeeld tijdens de cursus.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.

Accreditatie kan worden aangevraagd bij diverse beroepsgroepen. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met info@logavak.nl.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.