Leergang Gelijkwaardigheid en diversiteit, ontdekken en begeleiden

Cursusduur: 4 dagdelen
Studiebelasting: 12 uur (lees- en doe-opdrachten)
Niveau: Mbo4-/ HBO-/WO-werk- en denkniveau
Deelnameprijs : 695,00
Incompany aanvraag
Stap voor stap naar een diverse leeromgeving en een inclusieve praktijk

We leven in een diverse samenleving; soms is dat zichtbaar, soms niet. We constateren dat de pandemie mensen en groepen op verschillende manieren beïnvloedt. Er is groeiende sociale ongelijkheid en polarisatie, maar ook solidariteit. Hoe kun je dat laatste stimuleren, een omgeving waarin respect voor diversiteit en gelijkwaardigheid vanzelfsprekend is?
Hoe werk je binnen je kinderopvangorganisatie of school aan het gevoel dat iedereen welkom is, en integreer je dit in het pedagogisch beleid van het kindercentrum?
Hoe zorg je voor respectvolle relaties?

Allereerst vereist dit een reflectieve en onderzoekende houding naar jezelf als professional en naar je teampraktijk. Zijn jonge kinderen met diversiteit bezig? Moet je het wel of niet met kinderen, ouders, je team over diversiteit en uitsluiting hebben? En zo ja, hoe? Als pedagogisch medewerker ontmoet je families in verschillende samenstellingen, en met verschillende overtuigingen en achtergronden. Als professional kom je je eigen voorkeuren en vooroordelen tegen; hoe ga je hiermee om? En hoe ondersteun je als pedagogisch coach je team, zodat professionals en ouders van elkaars ervaringen, culturen en toekomstperspectieven leren, en volwaardig participeren naar eigen vermogen?

In de leergang Gelijkwaardigheid en diversiteit, ontdekken en begeleiden krijg je kennis, visie en stap-voor-stap tools aangereikt, die je direct in je dagelijkse praktijk kunt toepassen. Instrumenten die je kunt inzetten om de ontwikkeling van een positief zelfbeelden een groepsidentiteit bij kinderen te stimuleren, diversiteit te leren waarderen, het contact met ouders en collega’s te versterken, en te leren reflecteren over dilemma’s en emoties in de praktijk. Met als doel om participatie van kinderen en hun families en/of de onderlinge samenwerking in je team te bevorderen.

Via ervaringsoefeningen, kennisoverdracht, casusbesprekingen en reflectie op good practices, verken je je professionele rol.
Je kiest ook een onderwerp om aan je eigen inclusieve praktijk te werken, iets wat je zou willen veranderen samen met je collega’s, de kinderen en/of hun families. Deze leergang ondersteunt je daarin met (inter)nationaal beproefde instrumenten en kaders. Door van en met elkaar te leren kunnen jij en je team – ondanks of juist dankzij meningsverschillen, verschillende manieren van opvoeden of meertaligheid – nieuwe inzichten en professionele competenties ontwikkelen in de dagelijkse praktijk.
Daarmee kun je ook een bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit in je organisatie, en op den duur aan de sociale samenhang en cohesie in je buurt. 

Programma

DAGDEEL 1          22 september 2021
                           
Elkaar ontmoeten op basis van gelijkwaardigheid
Doelen:  

 • een positief zelfbeeld ontwikkelen en een groepsidentiteit bij kinderen stimuleren
 • diversiteit verkennen en leren waarderen
 • erbij horen en inclusie verkennen

09:00 –10:30 uur 

Verwachtingen en opzet/doelen leergang
Kennismakingstool: gelijkwaardigheid als basishouding
Vertaling naar de praktijk

10:30 – 10:40 uur

Pauze

10:40 – 11:40 uur

Diversiteit en inclusie: visie en dilemma’s
Diversiteitstool: om inclusie te bevorderen

11:40 – 11:50 uur

Pauze

11:50 – 12:20 uur

Good practices
Vertaling naar de praktijk

12:20 – 12:30 uur

Evaluatie en opdrachten


DAGDEEL 2          27 oktober 2021

Van elkaar leren: het opbouwen van positieve relaties stimuleren
Doelen:
 • het contact met ouders en collega’s versterken
 • een reflectieve houding leren aannemen: de invloed van de eigen achtergrond op de dagelijkse praktijk verkennen
 • de context van het kindercentrum leren kennen

09:00 –10:30 uur 

Actief-luisterentool: leren observeren in de praktijk
Terugkoppeling opdrachten

10:30 – 10:40 uur

Pauze

10:40 – 11:40 uur

De context van het kindercentrum: tools verkennen
Zelfreflectie in drie stappen: leren documenteren

11:40 – 11:50 uur

Pauze

11:50 – 12:20 uur

Inclusie in de eigen praktijk: onderzoeksvraag
Keuzes en eerste stappen 

12:20 – 12:30 uur

Evaluatie en opdrachten


DAGDEEL 3          24 november 2021

Met elkaar leren: als team kritisch reflecteren
Doelen:
 • een veilig klimaat creëren in het team en in de groep 
 • gemeenschap creëren en uitsluiting tegengaan
 • teamreflectie en kritische reflectie stimuleren

09:00 –10:30 uur 

Participatie: een democratische werkwijze
Vertaling naar de praktijk
Voorwaarden: samen afspraken maken

10:30 – 10:40 uur

Pauze

10:40 – 11:40 uur

Kritische vragen leren stellen
Toepassing in de dagelijkse praktijk

11:40 – 11:50 uur

Pauze

11:50 – 12:20 uur

Terugkoppeling onderzoeksvraag
Stappen verdiepen

12:20 – 12:30 uur

Evaluatie en opdrachten


DAGDEEL 4          15 december 2021  
       
Samen leren: diversiteit en inclusie in het pedagogisch  beleid integreren
Doelen:
 • maatschappelijke betrokkenheid stimuleren
 • van meningsverschillen leren
 • de inclusieve praktijk verankeren

09:00 –10:30 uur 

Een kritisch incident
Vertaling naar de praktijk

10:30 – 10:40 uur

Pauze

10:40 – 11:40 uur

Kritische vragen leren stellen
Toepassing in de dagelijkse praktijk

11:40 – 11:50 uur

Pauze

11:50 – 12:20 uur

Terugkoppeling onderzoeksvraag
Stappen verdiepen

12:20 – 12:30 uur

Evaluatie en opdrachten

Doelgroep

De leergang Gelijkwaardigheid en diversiteit, ontdekken en begeleiden is bedoeld voor: 

 • pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers en clustermanagers
 • pedagogisch medewerkers niveau 4
 • leerkrachten
 • opleiders 
Het minimumaantal deelnemers is 6. Het maximumaantal deelnemers is 10. 
Bij minder dan 6 deelnemers gaat de leergang niet door.

Leerdoelen

De leergang is gericht op het je eigen maken van visie en competenties rondom sociale inclusie en diversiteit, om vanuit een professioneel perspectief te leren handelen. 

VISIEONTWIKKELING 
Na afloop:

 • heb je inzicht in de belangrijkste factoren die sociale inclusie en diversiteit beïnvloeden; 
 • ken je de referentiekaders en de kwaliteitsuitgangspunten die essentieel zijn om te werken aan een inclusieve en democratische praktijk;
 • kun je verwoorden wat een inclusieve praktijk voor jou inhoudt.

COMPETENTIEONTWIKKELING: 
Via ervaringsoefeningen, reflectieopdrachten en tools, inbreng van (eigen) casussen en videomateriaal, en groepsbesprekingen ontwikkel en versterk je zelfreflectie, teamreflectie en kritische reflectie.

ZELFREFLECTIE:
Na afloop:
 • heb je je professionele rol verkend en kun je deze bewust(er) gebruiken om een wij-gevoel te stimuleren en/of vooroordelen actief te bestrijden.
TEAMREFELCTIE
Na afloop:
 • kun je dilemma’s in de praktijk bespreekbaar maken, en deze hanteren via beproefde instrumenten en methodieken.

KRITISCHE REFLECTIE EN COMMITMENT

Na afloop:
 • heb je geoefend met het stellen van kritische vragen;
 • heb je gewerkt aan de introductie van een verandering in je praktijk, om deze praktijk inclusiever te maken.

Literatuur

Bij deze leergang wordt gebruikgemaakt van een reader, die bij de trainingsprijs is inbegrepen.

Inspiratiebronnen zijn verschillende boeken waar de docent aan meegewerkt heeft, o.a.
Samen verschillend. Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar;
Permanent leren. Van zelfreflectie naar teamreflectie (de methodiek Permanent leren als team leert professionals in kindercentra een kritisch-reflectieve houding aannemen);
Denk groot, doe klein! (een praktijkboek waarmee pedagogisch medewerkers samen met hun coaches stap voor stap veranderingen kunnen brengen in hun praktijk).

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.