Training Druk en dromerig - ADHD bij meisjes

Cursusduur: 2 dagdelen
Docenten: Jacqueline van de Sande
Deelnameprijs : 395,00
Incompany aanvraag
Een ADHD-vriendelijke training, met een interactief programma, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen. De docent zal hierbij gebruik maken van eigen ervaringen. 

Jongens en meisjes met ADHD gedragen zich op en buiten school en de kinderopvang, niet altijd zoals het `hoort’ en zoals de omgeving (ouders, familie, leerkrachten, vrienden) van hen verwacht. Meisjes zijn er, meer dan jongens, op gericht om aan de verwachtingen van de buitenwereld te voldoen. Zij laten in mindere mate druk en storend gedrag zien dan jongens.  

Omdat ADHD er bij meisjes heel anders kan uitzien, worden de symptomen bij hen niet of pas op latere leeftijd herkend. Hierdoor is de kans op gevolgschade voor meisjes groot. Het is dan ook belangrijk dat de signalen die meisjes met ADHD afgeven vroegtijdig worden herkend, zodat zij de juiste begeleiding krijgen. 

De docent weet uit eigen ervaring dat het niet gemakkelijk is om ADHD te hebben: ‘We moeten dan ook zeker oog hebben voor de moeilijkheden die het met zich meebrengt. Maar minstens zo belangrijk is het om te kijken naar de positieve eigenschappen en talenten van deze meisjes.’ 

In deze training wordt uitgelegd hoe ADHD er bij meisjes kan uitzien, welke signalen zij afgeven en hoe je deze kunt herkennen. Hierbij wordt ingegaan op de eventuele verschillen met jongens. Er wordt stilgestaan bij de invloed van ADHD op de ontwikkeling en het welbevinden van deze meisjes. Daarbij kijken we niet alleen naar beperkingen, maar gaan we vooral uit van de kwaliteiten en mogelijkheden. Vervolgens komt aan bod wat meisjes met ADHD nodig hebben. Op school, op de groep of in het gezin. Van de leerkracht, de pedagogisch medewerker, van ouders/opvoeders en persoonlijk.

*Tip: Kijk of het lukt om met een ‘meisje op je netvlies’ (uit je praktijk) naar de training te komen. Ervaring leert dat informatie het beste ‘blijft hangen’ als het wordt vertaald naar de praktijk.

Programma

Dagdeel 1


9.00 - 9.30 uur

Inloop met koffie en thee

9.30 - 11.00 uur

Opening:
- Voorstelrondje. Verwachtingen, thema’s
- Programma
- Wat is ADHD
- Onderdiagnosticering bij meisjes
- Welke signalen geven meisjes af
- Symptomen van ADHD:
- Aandacht
- Hyperactiviteit
- Impulsiviteit

11.00 - 11.15 uur

Pauze

11.15 - 12.30 uur
- Emotieregulatie
- Executieve functies
- In de puberteit

12.30 

Afronding

Dagdeel 2
13.00 uur
Inloop met koffie en thee

13.30 - 14.30 uur
- Sociale verwachtingen van gedrag
- Gevolgschade meisjes
- Invloeden op verloop van ADHD
14.30 – 14.45 uur
Pauze
14.45 - 16.00 uur
- Wat hebben meisjes met ADHD nodig?
- Op school, BSO
- In gezin en persoonlijk
- Een plan op maat
16.00 - 16.15 uur
Uitdelen boek
Afronding en evaluatie
16.30 uur
Afsluiting

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor leerkrachten primair onderwijs groep 1 t/m 8, medewerkers van de kinderopvang en medewerkers van de Buiten Schoolse Opvang (BSO/Brede school).


Vooropleiding

MBO werk- en denkniveau
HBO werk- en denkniveau 

Leerdoelen

  • Je hebt inzicht in hoe ADHD er bij meisjes kan uitzien.
  • Je hebt kennis van de specifieke kenmerken bij meisjes en de verschillen met jongens.
  • Je hebt kennis van de signalen die meisjes met ADHD in en buiten de klas kunnen afgeven.
  • Je kunt deze signalen op tijd herkennen.
  • Je hebt inzicht in het gedrag van deze meisjes en hoe zij zich kunnen voelen.
  • Je bent je bewust van de positieve eigenschappen en talenten van meisjes met ADHD.
  • Je bent in staat om gebruik te maken van deze positieve eigenschappen.
  • Je bent je bewust van wat een meisje met ADHD nodig heeft om zich adequaat te kunnen ontwikkelen en zich competent te voelen.

Literatuur

Bij de deelnameprijs is de volgende uitgave (ter waarde van € 26,00) inbegrepen: 
Van de Sande, J. (2018). Druk en dromerig: ADHD bij meisjes, Voor ouders, leerkrachten en meisjes. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.