ONLINE Training 'Druk en dromerig', ADHD bij meisjes

Cursusduur: 2 dagdelen van 2,5 uur
Studiebelasting: 10 uur
Niveau: MBO en HBO werk- en denkniveau
Docenten: Jacqueline van de Sande
Deelnameprijs : 295,00
Incompany aanvraag
Een ADHD-vriendelijke ONLINE training, met een interactief programma, waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen. De docent zal hierbij gebruik maken van eigen ervaringen.
 
Jongens en meisjes met ADHD gedragen zich op en buiten school, niet altijd zoals ‘het hoort’ en zoals de omgeving van hen verwacht. Meisjes zijn er, meer dan jongens, op gericht om aan de verwachtingen van de buitenwereld te voldoen. Zij laten in mindere mate druk en storend gedrag zien dan jongens. Omdat ADHD er bij meisjes heel anders kan uitzien, worden de symptomen bij hen niet of pas op latere leeftijd herkend. Hierdoor is de kans op ‘gevolgschade’ voor meisjes groot. Het is dan ook belangrijk dat de signalen die meisjes met ADHD afgeven, vroegtijdig worden herkend, zodat zij de juiste begeleiding krijgen.
 
De docent weet uit eigen ervaring dat het niet gemakkelijk is om ADHD te hebben. ‘We moeten dan ook zeker oog hebben voor de moeilijkheden die het met zich meebrengt. Maar minstens zo belangrijk is het om te kijken naar de positieve eigenschappen en talenten van deze meisjes.’
 
In deze training wordt uitgelegd hoe ADHD er bij meisjes kan uitzien. Welke signalen zij  afgeven en hoe je deze kunt herkennen. Hierbij wordt ingegaan op de eventuele verschillen met jongens. Er wordt stilgestaan bij de invloed van ADHD op de ontwikkeling en het welbevinden van deze meisjes. Daarbij kijken we niet alleen naar beperkingen, maar gaan we vooral uit van de kwaliteiten en mogelijkheden. Vervolgens komt aan bod wat meisjes met ADHD nodig hebben. Op school van de leerkracht; Op de kinderopvang en BSO van de pedagogisch medewerker; In het gezin van ouders/opvoeders.
                                                                                                 
*Tip: Kijk of het lukt om met een ‘meisje op je netvlies’ (uit je praktijk) naar de training te komen. Ervaring leert dat informatie het beste ‘blijft hangen’ als het wordt vertaald naar de praktijk.

Programma

Dagdeel 1:


14.00-14.30

Inloop ONLINE

14.30-15.45

Hoe ziet ADHD er bij meisjes uit
Wat zijn de verschillen met jongens
Welke signalen geven deze meisjes af en hoe kan je ze herkennen

15.45 – 16.00

Pauze

16.00-17.00

Welke kwaliteiten en positieve eigenschappen hebben meisjes met ADHD

17.00

Afronding
Dagdeel 2:

14.00-14.30

Inloop ONLINE

14.30-15.45

Invloeden op de ontwikkeling van meisjes met ADHD
Wat hebben meisjes met ADHD nodig van jou als leerkracht of pedagogisch medewerker,
van hun ouders/ verzorgers en persoonlijk

15.45-16.00

Pauze

16.00 – 17.00

Vervolg: Wat hebben meisjes met ADHD nodig
Een plan op maat

17.00

Afronding

Doelgroep

De cursus Druk en dromerig, ADHD bij meisjes is bedoeld voor leerkrachten in het primair onderwijs groep 1 t/m 8 en
pedagogisch medewerkers (BSO/Brede school).
 
Het minimum aantal deelnemers is 6, het maximum aantal deelnemers is 10. Bij minder dan 6 deelnemers gaat de cursus niet door. 


Vooropleiding

MBO werk- en denkniveau
HBO werk- en denkniveau 

Leerdoelen

Na de scholing:

  •     Weet je hoe ADHD er bij meisjes kan uitzien
  •     Heb je kennis van de specifieke signalen die meisjes met ADHD kunnen afgeven en je kan deze signalen herkennen
  •     Heb je inzicht in het gedrag van deze meisjes en in wat zij denken en voelen. Met andere woorden: Je kijkt achter het gedrag
  •     Ben je je bewust van de kwaliteiten van meisjes met ADHD
  •     Ben je in staat gebruik te maken van deze kwaliteiten
  •     Ben je je bewust van wat een meisje met ADHD nodig heeft om zich adequaat te kunnen ontwikkelen en zich competent te voelen
  •     Ben je in staat op een positieve manier om te gaan met ADHD-gedrag in de groep
  •     Ben je in staat samen te werken met ouders/ verzorgers en een ‘plan op maat’ te maken

Literatuur

Bij de deelnameprijs is de volgende uitgave (ter waarde van € 26,00) inbegrepen: 
Van de Sande, J. (2018). Druk en dromerig: ADHD bij meisjes, Voor ouders, leerkrachten en meisjes. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Het boek wordt vooraf verstuurd.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.