Introductiecursus Video hometraining/ Video interactiebegeleiding

Cursusduur: 2 dagen (10.00 - 15.00 uur)
Studiebelasting: 14 uur (inclusief opdrachten/leeswerk)
Niveau: hbo werk- en denkniveau
Docenten: Margaret van Ruitenbeek
Deelnameprijs : 490,00
Incompany aanvraag
De introductiecursus Video-hometraining/Video-interactiebegeleiding biedt een gedegen eerste kennismaking met de methodes. Dit is interessant voor professionals die een opleiding overwegen of meer van deze methodieken willen weten.

De methodieken bieden krachtige begeleidingsinstrumenten om de kwaliteit van het contact te verbeteren tussen opvoeders en kinderen, tussen hulpverleners en cliënten en tussen professionele begeleiders onderling. Goed afgestemd contact is de basis voor ontwikkeling! Analyse van video-opnames van communicatie, zowel thuis als in een professionele werksetting, maakt de elementen en patronen in de communicatie zichtbaar. Deze micro-analyse van de communicatie verduidelijkt tevens behoeftes, intenties en mogelijkheden en geeft handvatten in de begeleiding. Het maakt bewust wat nog intact is, wat nog ontwikkeld moet worden, welke ondersteuning daarbij nodig is en maakt op vervolgopnames de in gang gezette ontwikkeling zichtbaar. 

Video-hometraining is een vorm van professionele begeleiding of hulpverlening voor gezinnen die problemen ervaren in de opvoeding. Korte video-opnames van de alledaagse omgang tussen ouder en kind maken zichtbaar hoe de communicatie verloopt. De Video-hometrainer (VHT'er) bespreekt en analyseert de videobeelden samen met de ouders, die zo meer zicht op het functioneren en de behoeftes van hun kind krijgen. Ouders kunnen hierdoor hun kind (weer) op een positieve manier ondersteunen bij zijn ontwikkeling. Wat voor gezinssystemen werkt, blijkt ook in professionele setting te werken. Daarom wordt Video-interactiebegeleiding (VIB) zowel op de ontwikkeling van de cliënt als op de ontwikkeling van de professional gericht ingezet om zo een geslaagd en effectief begeleidingstraject te kunnen bieden. VIB is een reflectie op het eigen handelen en de eigen communicatie van de professional en helpt om te zien wat de cliënt van de professional nodig heeft om zo goed mogelijk ondersteund te worden in zijn ontwikkeling. In de review staan de principes van de basiscommunicatie centraal: geslaagde momenten in de interactie worden uitvergroot en leermomenten worden benut ter verbetering van de communicatie en het handelen als professional. Daarnaast is er aandacht voor verbreding of verdieping van kennis, kunde en vaardigheden. 

VHT/VIB werkt systeemgericht, ontwikkelingsgericht, oplossingsgericht en vraaggericht. Verschillende varianten van de methodes staan geregistreerd in de Databank Effectieve Interventies (DEI) en in de Databank Methodieken Pedagogische Kwaliteit bij het NJi.

Lees hier een voorbeeldartikel uit de KIDDO van juni 2017 over de opbrengsten van Video-interactiebegeleiding in de Kinderopvang.

Programma

Tijdens de introductiedagen staat het kennismaken met de methodieken, de uitgangspunten en de werkwijze centraal. U krijgt zicht op de verschillende toepassingsmogelijkheden. Er is gelegenheid te onderzoeken wat Video-hometraining (VHT) of Video-interactiebegeleiding (VIB) zou kunnen toevoegen in uw eigen werksituatie en/of uw organisatie. U doet ervaring op met het maken van beeldanalyse. De cursus biedt een combinatie van theorie, oefeningen en praktijk. 

Onderdelen in het programma omvatten onder andere de volgende onderwerpen:

  • Kennismaking met AIT, VHT en VIB en uitgangspunten
  • Werkwijze en VHT en VIB in de organisatie
  • VHT/VIB en ontwikkelingsgericht en vraaggericht werken 
  • VHT/VIB en systeemgericht werken
  • VHT/VIB en methodisch werken en domeinen/aandachtsgebieden
  • Opleiding tot VHT of VIB
Video-beelden die worden ingebracht door de deelnemers vormen de rode draad van de tweede dag. Er is aandacht voor cameravoering, toepassingsmogelijkheden, verschillende doelgroepen en werkvelden. De meegebrachte video-opnames worden vanuit verschillend perspectief geanalyseerd en besproken. 

Bekijk het volledige programma van de Introductiecursus Video-hometraining/Video-interactiebegeleiding.

Doelgroep

De Introductiecursus Video-hometraining/Video-interactiebegeleiding is bedoeld voor professionals in Adoptiezorg, (School-)Maatschappelijk Werk, Jeugdhulp, Jeugdgezondheidszorg, Gehandicaptenzorg (inclusief MEE), Geestelijke Gezondheidszorg, Kinderopvang, Onderwijs, Pleegzorg, Thuiszorg en Ziekenhuizen. Het betreft o.a. maatschappelijk werkers, pedagogisch medewerkers, (jeugd)hulpverleners, thuisbegeleiders, pedagogen, psychologen (al dan niet met eigen praktijk), logopedisten, verpleegkundigen, leerkrachten, spelbegeleiders en hun leidinggevenden. De inhoud van de cursus wordt door de docent afgestemd op de deelnemers. 

Het minimum aantal deelnemers is 8, het maximum aantal deelnemers is 16. Bij minder dan 8 deelnemers gaat de cursus niet door. 

Leerdoelen

  • Inzicht in de methode VHT en VIB, de mogelijkheden en beperkingen, de werkwijze, toepassingen, onderliggende theorieën en uitgangspunten
  • Ervaring op doen met filmen, analyseren en selecteren van videobeelden
  • Basiskennis over basiscommunicatie en achtergrond VHT en VIB
  • Bewustwording van eigen basiscommunicatie, het effect hiervan en de rol van communicatie in de ontwikkeling van mensen (kind/cliëntgerichtheid en medewerkersgericht).
De introductiecursus geeft toegang tot de opleiding tot VHT’er of VIB’er die wordt  verzorgd door AIT. 

Literatuur

De volgende uitgave (ter waarde van € 21,-) is bij de deelnameprijs inbegrepen: Video-hometraining en video-interactiebegeleiding van AIT/M. Eliëns (red.) SWP Uitgeverij 2017.

Accreditatie

* Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV en AIT. 
* Deelname aan Introductiecursus Video-hometraining/Video-interactiebegeleiding (ID nummer: 290834) levert 32 registerpunten op voor het opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen. Levert 27 punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners (onder geaccrediteerde scholing).
* SKJeugd, ID nummer SKJ199799 in de categorie Opleidingstraject Jeugdzorgwerker - Opleidingstraject - Geaccrediteerde opleidingen, levert deelname 27.00 punten op.
* Accreditatie voor V&V en register Zorgprofessionals levert 8 punten op. 

Klantervaringen

Deze cursus wordt gemiddeld beoordeeld met een 8!


Reviews

'Heel zinvol om met de beginselen bekend te raken'

'Erg duidelijk, beeldend en afwisselend'

'Heel erg leerzaam, laag drempelig, geeft weer een frisse blik op het werken met cliënten en voor ons project (jong ouderschap) extra tools om dit vanuit de non verbale communicatie van het kind te doen.'

'Leerzaam, opfrissend (had al eerder zo'n cursus gedaan)'

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

De inhoud van het programma is ontwikkeld door AIT. De organisatie is een samenwerking van Logavak en AIT.
Bij de introductiecursus is een korting op de landelijke AIT studiedag (excl. boek) van 75 euro per dag inbegrepen. De studiedag is te bezoeken in mei of november, zie www.aitnl.org.
 


Bij de deelnameprijs zijn lesmateriaal, koffie/thee en een lunch inbegrepen.