Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - Basismodule

Aanvangsdatum: 13 november 2019
Locatie: Den Bosch
Data: 13 november 2019 / 27 november 2019 / 11 december 2019
Cursusduur: 2,5 dag (5 dagdelen)
Docenten: Hans Götze
Deelnameprijs: 645,00
Inschrijven Incompany aanvraag
Contact over deze cursus
Kindermishandeling is een thema dat makkelijk naar de achtergrond verschuift. En dat terwijl vroeg ingrijpen juist zo belangrijk is! Als aandachtsfunctionaris houdt u het op de agenda.

Deze training leidt u op tot Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en huiselijk geweld. Een verantwoordelijke taak, die u uitvoert naast uw andere werkzaamheden. Tijdens de training leert u om binnen uw instelling het aanspreekpunt te zijn en hoe u de processen rondom de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld kunt begeleiden. Als medewerkers vermoedens van mishandeling hebben houden ze met u ruggespraak. Na de training kunt u de medewerker coachen en overleggen met Veilig Thuis; zo bepaalt u gezamenlijk welke actie nodig is. Verder raakt u goed op de hoogte van de meldcode, waardoor u handelingsverlegenheid op kan heffen. 

Eveneens kan de aandachtsfunctionaris in preventief kader heel veel doen wanneer het gaat over ‘vragen omtrent opvallend gedrag’; gedrag dat leidt tot een probleem en vervolgens tot zorgen van de opvoeders. Binnen grotere organisaties is er vaak sprake van een indirecte- en een directe Aandachtsfunctionaris, namelijk op beleidsniveau en vanuit het middenkader. 
 
Naast de technische kant van de meldcode wordt er aandacht besteed aan de vormen van kindermishandeling, de signalen en het proces van signaleren. Hoe verhoudt u zich tot dit onderwerp? En wat maakt dat u deze taak wil vervullen? Vast opgenomen in de training is een adviesgesprek met Veilig Thuis in de regio waar de training plaats vindt, waardoor u zelf ervaart hoe Veilig Thuis omgaat met uw vragen, twijfels en zorgen! In de training komen de volgende thema’s aan de orde:
 • Het afwegingskader; 
 • Pesten in relatie tot kindermishandeling;
 • Scheiding als risico factor; 
 • Psychische en fysieke mishandeling en verwaarlozing.
 
Let op! Als u aan de training deelneemt is het wenselijk dat u al eerder een basistraining of bijeenkomst over kindermishandeling heeft gevolgd. 

Programma

De trainingsdagen beginnen om 9.30 uur en eindigen om 16.30 uur

Dag 1: ochtend

 • Welkom en kennismaken, voorwaarden en veiligheid
 • Inhoud van de functie aandachtsfunctionaris
 • Uitleg eind opdracht: Plan van aanpak & elevator pitch
 • Definiëring van kindermishandeling & huiselijk geweld
 • Vormen van kindermishandeling & huiselijk geweld
 • Signaleren van kindermishandeling & huiselijk geweld
 • Inzicht op eigen waarden en normen
Het eerste dagdeel is voornamelijk gericht op, zicht krijgen hoe de deelnemer als persoon zich verhoudt tot de nieuwe taak en het onderwerp kindermishandeling & huiselijk geweld. Daarnaast staat attitude en het vertrouwd raken met dit onderwerp centraal.

Dag 1: middag
 • Terugblik; wat weet je nog?
 • Dilemma's om tot handelen te komen
 • ‘De wet meldcode’ inhoud en het stappenplan
 • Werkwijze van Veilig Thuis & telefonisch consult Veilig Thuis
 • Casus bespreking (a.d.h.v. de meldcode)
 • Huiselijk geweld en verschillende vormen
 • Werkvorm: De stelling
Het tweede dagdeel is voornamelijk gericht op kennis en inzicht verkrijgen over het handelingsproces mbt kindermishandeling en wat dit vraagt van de deelnemer. Adviesgesprek met Veilig thuis of gastcollege of ervaringsdeskundige.

Dag 2: ochtend
 • Risicotaxatie en veiligheid
 • Privacy & het informeren van ouders & kinderen
 • Plan van aanpak
 • Preventief werken aan veiligheid en risicofactoren
 • Coachen van medewerkers
 • Oefenen met werkvormen
Het derde dagdeel staat o.a. in het teken van het vroegtijdig signaleren, het gebruik van instrumenten en de verslaglegging daarvan. En preventief werken aan emotionele veiligheid. Verder gaan de deelnemers actief oefenen met het leiding nemen als het gaat om het thema bespreekbaar maken. Bijvoorbeeld aan de hand van de vraag: Hoe ga je om met weerstand? En de vraag: wat als één van mijn medewerkers in haar jeugd mishandeld of misbruikt is?

Dag 2: middag
 • Kijken naar kinderen
 • Pesten en gepest worden als signaal
 • Visie op ouders
 • Draaideurmodel
 • Motiverende gesprekstechniek
 • Oefenen van verschillende gesprekstechnieken: slecht nieuws gesprek, opvanggesprek, gesprek met ouders voorbereiden met collega.
Het vierde dagdeel is gericht op contacten met ouders en kinderen, we trainen gespreksvaardigheden met ouders. Optie: Oefenen met een acteur.

Dag 3: Ochtend
 • Toetsing door middel van een kennisquiz
 • Presentatie: Plan van aanpak
 • Elevator pitch
 • Onderwerpen en aandachtspunten in vogelvlucht
 • Wat er nog verder ter tafel komt
Dagdeel vijf richt zich op twee doelen: Borging en borgingstechnieken tbv eigen rol als aandachtsfunctionaris en implementatie (technieken) binnen de organisatie.

Doelgroep

In de training komen vaak verschillende doelgroepen samen.u kunt denken aan: kinderopvang - primair onderwijs - voorgezet onderwijs - speciaal onderwijs - jongerenwerk en andere professionals. 

Leerdoelen

Na het volgen van deze training heeft de deelnemer kennis over:

 • Signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • De vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • De risico factoren van kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • De gevolgen van kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • ‘De wet meldcode’, ‘branche gerichte meldcode’ en ‘Veilig Thuis’.
 • Het begeleiden van collega’s.
 • Gespreksvoering met ouders en (kinderen).
 • Het begeleiden van het proces rondom kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • Pesten in relatie tot kindermishandeling.
 • Grensoverschrijdend gedrag van collega’s t.a.v. kinderen (route 2).
 • Grensoverschrijdend gedrag t.a.v. kinderen (route 3).
 • Privacy & verslaglegging.
 • Het up-to-date houden van het organisatie protocol.
 • Adviseren, evalueren en overleggen met directie of bestuur.
 • Budget voor preventie en scholing.
Daarnaast:
 • Heeft de deelnemer een attitude waarmee een ieder gehoord en gezien wordt.
 • Kan de deelnemer preventief werken aan emotionele veiligheid.
 • Zorgt de deelnemer goed voor eigen balans & veiligheid.
 • Werkt de deelnemer samen en kan hij/zij ouders en kinderen in het proces betrekken.

Literatuur

Bij aanvang van de training krijgt u een reader uitgereikt.

De deelnemer dient bij aanvang de eigen meldcode te kennen.

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van opdrachten die op het werk uitgevoerd dienen te worden.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.

Accreditatie kan worden aangevraagd bij diverse beroepsgroepen. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met info@logavak.nl.

Klantervaringen

Deze training wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,3!

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.

Aanbod

Aanvang Locatie
13-11-2019 Den Bosch Inschrijven Meer informatie