Basistraining Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Cursusduur: 3 dagen van 9.30 tot 16.30 uur
Docenten: Hans Götze
Deelnameprijs : 895,00
Incompany aanvraag
Kindermishandeling is een thema dat makkelijk naar de achtergrond verschuift. En dat terwijl vroeg ingrijpen juist zo belangrijk is! Als aandachtsfunctionaris houdt u huiselijk geweld op de agenda. 

Deze training leidt u op tot Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld. Een verantwoordelijke taak, die u uitvoert naast uw andere werkzaamheden. Tijdens de training leert u om binnen uw instelling het aanspreekpunt te zijn en hoe u de processen rondom de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld kunt begeleiden. Als medewerkers vermoedens van mishandeling hebben houden ze met u ruggespraak. Na de training kunt u de medewerkers coachen en overleggen met Veilig Thuis; zo bepaalt u gezamenlijk welke actie nodig is. Verder raakt u goed op de hoogte van de meldcode, waardoor u handelingsverlegenheid binnen uw organisatie op kan heffen. 

Eveneens kan de aandachtsfunctionaris in preventief kader heel veel doen. Door een actieve houding aan te nemen binnen uw organisatie, prikkelt en stimuleert u medewerkers signalen en gedrag waar vragen over zijn snel bespreekbaar te maken. 
Binnen grotere organisaties is er vaak sprake van een indirecte Aandachtsfunctionaris (op beleidsniveau) en een directe Aandachtsfunctionaris (aanspreekbaar voor medewerkers, één persoon uit het middenkader) Na het volgen van deze training kunt u beide taken uitvoeren. Uw positie binnen de organisatie bepaalt welke.

Naast de technische kant van de meldcode en het afwegingskader; wordt er aandacht besteed aan signaleren & signalen.
Hoe verhoudt u zich tot dit onderwerp? En wat maakt dat u deze taak wilt vervullen? De rol van ouders en gesprekken met ouders. Vast opgenomen in de training is een adviesgesprek met Veilig Thuis in de regio waar de training plaatsvindt, waardoor u zelf ervaart hoe Veilig Thuis omgaat met uw vragen, twijfels en zorgen!
In de training komen de volgende thema’s extra aan de orde:

•          pesten in relatie tot kindermishandeling
•          (vecht)scheiding als risico factor en/ of als oorzaak
•          kinderverwaarlozing
•          corona in relatie tot kinderverwaarlozing en partner geweld
•          het is mogelijk om zelf thema’s in te brengen
•          eigen meldcode meenemen 

Deze training is interactief, intensief en informatief. Ik geef de training 14 jaar met veel enthousiasme en plezier. Tijdens de training leert u omgaan met de dynamiek van huiselijk geweld in al zijn vormen. Essentieel is de emotionele veiligheid binnen de groep. Hier besteed ik zorgvuldig aandacht aan zodat u dat ook binnen uw organisatie kunt realiseren. 

Als u aan de training deelneemt is het wenselijk dat u al eerder een training of bijeenkomst over kindermishandeling heeft gevolgd. 

Programma

De trainingsdagen beginnen om 9.30 uur en eindigen om 16.30 uur

Dagdeel 1 - Kindermishandeling

 • De taak en jouw rol als aandachtsfunctionaris;
 • Plan van aanpak: Waar staan we nu met de organisatie en hoe gaan we komend jaar met het thema aan de slag?
 • Wat doet het thema met jou? Wat is jouw motivatie om aandachtsfunctionaris te worden?
 • Vormen van kindermishandeling, risicofactoren, gevolgen & cijfers
 • Signalen en signaleren
 • Normen en waarden
 • Kenmerken van kindermishandeling (speciale aandacht)
Dagdeel 2 - Huiselijk geweld - meldcode en Veilig Thuis
 • Huiselijk geweld - alle vormen van huiselijk geweld worden besproken - inclusief SMART huiselijk geweld - spiraal van geweld
 • 'De wet aangescherpte meldcode'; protocol in jouw branche Het afwegingskader
 • Acute onveiligheid en structurele onveiligheid & meldnormen
 • Veilig Thuis - Telefonisch consult met het frontoffice
 • Dilemma's bespreekbaar maken
Dagdeel 3 - Het coachen van medewerkers
 • Hoe hou ik het thema kindermishandeling en huiselijk geweld op de agenda?
 • Het coachen van medewerkers
 • Oefenen met werkvormen. Elke deelnemer bereidt een werkvorm voor en voert deze uit
 • Preventief werken binnen jouw instelling
 • Een gesprek leiden aan de hand van een stelling
Dagdeel 4 - In gesprek met ouders & trainer-acteur
 • Praten over zorg en vermoedens van geweld - (vraag net even iets anders)?!
 • Gespreksvoering met ouders/kinderen, theorie en praktijk
 • Ouders/kinderen informeren over de meldcode
 • Omdenken en verbindend communiceren
Dagdeel 5 - Spin in het web
 • Casus a.d.h.v. de 5 stappen van de meldcode en het afwegingskader
 • Pesten en (vecht)scheiding in relatie tot kindermishandeling
 • Profileren als aandachtsfunctionaris
 • Implementeren & borgen van de meldcode
 • Dossiervorming, privacy
Dagdeel 6 - Alles komt samen
 • Toets: kennisquiz, kindermishandeling & huiselijk geweld, meldcode en Veilig Thuis
 • Elevator pitch
 • Samenwerken met het netwerk
 • Presentatie van jouw 'plan van aanpak'

Doelgroep

In de training komen vaak verschillende doelgroepen samen, u kunt denken aan: kinderopvang - primair onderwijs - voorgezet onderwijs - speciaal onderwijs - jongerenwerk en andere professionals. 

Het minimum aantal deelnemers is 5, het maximum aantal deelnemers is 10. Bij minder dan 5 deelnemers gaat de cursus niet door.

Leerdoelen

Na het volgen van deze training heeft de deelnemer kennis over:

 • Signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • De vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • De risico factoren van kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • De gevolgen van kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • ‘De wet meldcode’, ‘branche gerichte meldcode’ en ‘Veilig Thuis’.
 • Het begeleiden van collega’s.
 • Gespreksvoering met ouders en (kinderen).
 • Het begeleiden van het proces rondom kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • Pesten in relatie tot kindermishandeling.
 • Grensoverschrijdend gedrag van collega’s t.a.v. kinderen (route 2).
 • Grensoverschrijdend gedrag t.a.v. kinderen (route 3).
 • Privacy & verslaglegging.
 • Het up-to-date houden van het organisatie protocol.
 • Adviseren, evalueren en overleggen met directie of bestuur.
 • Budget voor preventie en scholing.
Daarnaast:
 • Heeft de deelnemer een attitude waarmee een ieder gehoord en gezien wordt.
 • Kan de deelnemer preventief werken aan emotionele veiligheid.
 • Zorgt de deelnemer goed voor eigen balans & veiligheid.
 • Werkt de deelnemer samen en kan hij/zij ouders en kinderen in het proces betrekken.

Literatuur

Bij aanvang van de training krijgt u een reader uitgereikt. 

De deelnemer dient bij aanvang de eigen meldcode te kennen.

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van opdrachten die op het werk uitgevoerd dienen te worden.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.